yayasanhadjikalla.or.id – Pemetaan kapasitas potensi pengajar merupakan kegiatan baru Yayasan Hadji Kalla yang dilaksanakan pada, Minggu, 27 November 2016, lalu di LEC Athirah Baruga, Antang, Makassar. Kegiatan ini sebagai bahan evaluasi terhadap TPA binaan Yayasan Hadji Kalla yang telah berjalan sejak setahun terakhir. Berikut nama pengajar dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak BKPRMI selaku induk pembinaan TPA di Makassar:

NO NAMA LEMBAGA ASAL HASIL
1 JASMAN TPA RAHMATULLAH 2
2 MUSAWWAHAB TPA ANNAS 2
3 ANDI MANDASINI TPA ARRAHMAN 2
4 MUH HUSAIN TPA DARUL AHSAN 2
5 ANDI PRATAMA TPA DARUL AHSAN 2
6 RISWANDA PANDU TPA RIHLAH MUBARAK 2
7 ADITYA TPA RIHLAH MUBARAK 2
8 MUNAWIR HAMZAH TPA AL ASHIR 2+
9 ARYANTO TPA BAITURRAHMAN 2-
10 WAHYUNI INDAH TPA GURU LOLO 2
11 EKA PUTRI TPA GURU LOLO 2
12 ANNISA YUSRAN TPA BAITURRAHMAN 2
13 SULFI TPA BAITURRAHMAN 2
14 IRNAWATI TPA GURU LOLO 2
15 FITRI MUSTARI TPA GURU LOLO 2
16 SYUAIB TPA BAITUL YAQIN 2
17 DINI DAMAYANTI DARUL AHSAN 2
18 MUSTAQIM NURUL MUHAMMAD 2-
19 MUH IMRAN KALSELUL TPA BABUTTAUBAH 2-
20 FERDI ABDILLAH TPA BABUS KHOIR 2
21 SRI WAHYU NINGSIH TPA BAITURRAHMAN 2
22 AMANDA TPA BAITURRAHMAN 2
23 ZAHARNI TPA BAITURRAHMAN 2
24 ULFA DWI YANTI TPA RAUDATUL JANNAH 2
25 NURMUTIA TPA RAUDATUL JANNAH 2
26 REZKIA TPA RAUDATUL JANNAH 2
27 NUR ANNISA YULIA TPA RAUDATUL JANNAH 2
28 NANDA NURDINI TPA BAITURRAHMAN 2
29 ANGGRIANI TPA DARUL AHSAN 2
30 RISMAWATI TPA DARUL AHSAN 2
31 AULIA DEWI SYAHPUTRI TPA DARUL AHSAN 2
32 SURIATI TPA RIHLAH MUBARAK 2
33 NURBAYA TPA RIHLAH MUBARAK 2
34 RINDI ANTIKA TPA RIHLAH MUBARAK 2
35 ILMA PERMATA TPA RIHLAH MUBARAK 2
36 RIZKA YUSUF TPA BAITURRAHMAN 2
37 ALVIRAYANTI JALIL TPA BAITURRAHMAN 2
38 MARWAH TPA ISTIQLAL 2
39 ST. NUR ISYAH TPA BAITURRAHMAN 2
40 ST.AMAN TPA NURJANNAH 2
41 HJ. MARYAM TPA ARRAHMAN 2
42 ST. FATIMAH TPA ARRAHMAN 2
43 ST. HALIMAH TPA ARRAHMAN 2
44 NURHAYATI TPA NURUL MUHAMMAD 2
45 ANN NISA TPA NURUL MUHAMMAD 2
46 LILI NURUL MUHAMMAD 2
47 SATI RAHMATULLAH 2
48 SISKAWATI AL KUTTAB 2
49 RAHMATIA AL ASHYRI 2+
50 RATNISA IKA JULYANI TPA NURUL HUDA 2
51 UMMU DWI MUTMAINNAH TPA NURUL HUDA 2
52 RATNA AL ASHYRI 2
53 NURUL TIARA AL KUTTAB 2
54 HASDIYANTI AL KUTTAB 2
55 MEGAWATI AL KUTTAB 2
56 SALSABILA AL KUTTAB 2+
57 SYAMSUDDING AWING DAM FITYAN MKS 2
58 HABIB FIRDAUS TPA GURU LOLO 2
59 AL KAHFI TPA GURU LOLO 2
60 NUR ZAKIYAH AL MUTTAQIM DAYA 4+
61 IKBAL BAITUL MAKMUR 4+
62 MUH DAHLAN HAKKUL YAQIN MKS 4+
63 A. ASMULLAH AS.SYARIF GOWA 4+
64 RUKIYAH BAITUR RAHIM GOWA 4
65 MUH REZKI AKSA GURU LOLO 4
66 HILYAH AULIA TPA BAITURRAHIM 4
67 JULLATLI GURU LOLO 5+
68 JUSRIL HENDRAWAN GURU LOLO 5
69 ZAINAL UMAR BIN KHATAB 5
70 MISNAWATI M. UMAR BIN KHATAB 5
71 NURLIA UMAR BIN KHATAB 5
72 MUH. ALWI RAWDATUL JANNAH 5
73 MARDIAH NURUL IMAN MKS 5
74 KAMALUDDIN UMAR BIN KHATAB 5-
75 RIDWAN SETIAWAN BABUL KHOIR 5
76 ABU AYYUB AL ANSHAR RAHMATULLAH 5
77 MUH. RIDWAN TPA RIHLAH MUBARAK 5
78 HJ. SURIATI AL IKHLAS RAJAWALI 1-
79 NUR ALITA AS-SYARIT GOWA 1
80 SUHENI AS-SYARIT GOWA 1
81 SURIANA AS-SYARIT GOWA 1
82 SULASTRI AS-SYARIT GOWA 1
83 JUHRIAH NURUL HUDA GOWA 1
84 REZKI GURU LOLO 1
85 JUMIATI AL IKHSAN 3
86 RISKA ARIANTI DARUL AHSAN 3
87 ASMAWATI BAITURRAHMAN 3
88 ERNI DWI KURNIAWATI NURUL MUHAMMAD 3
89 MUSDALIFAH AL KUTTAB 3
90 SUHARNI AL KUTTAB 3
91 NUR IHSAN GURU LOLO 3
92 ANDINI MULIA PUTRI TPA RIHLAH MUBARAK 3
93 HASNAWATI TPA UMAR BIN KHATAB 3
94 MUH RIFA PUTRA D.F TPA RAUDATUL JANNAH 3
95 MUH IQBAL TPA RAUDATUL JANNAH 3
96 ARIF TPA BABUTTAUBAH 3
97 ABDUL TPA BABUTTAUBAH 3
98 NUR FIKRIANI EKA P TPA UMAR BIN KHATAB 3
99 RAHMAT TPA AL KOTTAB 3
100 KRIDAWATI NURUL HUDA GOWA 3
101 ROSLINDA AL MUJAHIRIN ANTANG 3+
102 SITI AISYAH AL MUJAHIRIN ANTANG 3
103 SURIANI M. NURUL HUDA GOWA 3
104 ROSTIA TK TPA RODATUL JANNAH 3
105 NURBAIDAH TK TPA RODATUL JANNAH 3
106 ST. FATIMAH TK TPA RODATUL JANNAH 3
107 KHAERUNNISA TK TPA RODATUL JANNAH 3
108 SYAHRUNI TK TPA RODATUL JANNAH 3
109 IDAWATI TK TPA JUMATUL FIRDAUS 3
110 KURNIA TK TPA RODATUL JANNAH 3
111 ANITA RAHAYU TK TPA RODATUL JANNAH 3
112 UMI KALSUM TK TPA RODATUL JANNAH 3
113 MULYADIN TPQ NURUL MUHAMMAD 3+
114 NAJMUDDIN TPA BABUTTAUBAH 3+
115 M. RAFLI GURU LOLO 3
116 WARIS NURUL FALAH 3
117 NURAINIM TK TPA GURU LOLO 3
118 MURNIATI SYAM TK TPA GURU LOLO 3
119 SAID TPA JANNATUL FIRDAUS 3-
120 SUHARDIN, S.AG TPA ANNAS 3-
121 MUH. JUFRI, S.PDI TPA DARUL AHSAN 3-
122 MUH SAID TPA NURUL MUHAMMAD 3
123 MUH YUNUS TPA BAITURRAHMAN 3-
124 SANJAYA TPA BAITURRAHMAN 3-
125 AHMAD TPA NURUL MUHAMMAD 3+
126 SANSUR TPA BAITURRAHMAN 6
127 ANTON SUJARWO TPA BAITURRAHMAN 6
128 NUR INDAH SARI BAITUL MAKMUR GOWA 6
129 ST. AMINAH DARUL AHSAN 6
130 NUR AINI AL ASHGARI GOWA L
131 HASNIAH G TPA BAITURRAHMAN L